allmängiltig

allmängiltig
adj (-t, -a)

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • allmängiltig — • generell, allmän, allmängiltig, sammanfattande, omfattande, allsidig …   Svensk synonymlexikon

  • allmän — • gemensam, allmän, samfälld, allas, delad, ömsesidig, kollektiv • offentlig, almännelig, kollektiv, publik, kommunal • generell, allmän, allmängiltig, sammanfattande, omfattande, allsidig …   Svensk synonymlexikon

  • allsidig — • generell, allmän, allmängiltig, sammanfattande, omfattande, allsidig …   Svensk synonymlexikon

  • generell — • generell, allmän, allmängiltig, sammanfattande, omfattande, allsidig …   Svensk synonymlexikon

  • omfattande — • generell, allmän, allmängiltig, sammanfattande, omfattande, allsidig • inklusive, inkluderat, medräknat, inberäknat, innefattat, omfattande • grundlig, allvarlig, ingående, djupgående, inträngande, genomgående, vederhäftig • rymlig, vidsträckt …   Svensk synonymlexikon

  • överblickande — • generell, allmän, allmängiltig, sammanfattande, omfattande, allsidig …   Svensk synonymlexikon

  • sammanfattande — • generell, allmän, allmängiltig, sammanfattande, omfattande, allsidig …   Svensk synonymlexikon

  • generell — adj ( t, a) allmän, allmängiltig …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”